Mendel Kleiner

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningTeknisk akustik
Sökordljudkvalité; ljudkomfort; ljudmiljö; bullerbekämpning; ljudisolering; akustik, psykoakustik; rumsakustik, emotionell respons

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/mendel-kleiner.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/mendel-kleiner.aspx