Johan Tivander

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordmiljöinformatik, informationssystem, Konceptmodell, Informationshantering, Miljöpåverkansbedömning, LCA, Design for Environment, Miljöledningsstystem, IPP

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/johan-tivander.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/johan-tivander.aspx