Christer Larsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionBiologi och bioteknik
AvdelningSystembiologi
SökordEtanol, Jäst, Saccharomyces, Metabolism, Fysiologi

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Christer-Larsson.aspx
Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Christer-Larsson.aspx