Magnus Holmén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningInnovationsteknik
Sökordaffärsmodell, konkurrenskraft, värdeskapande, kunskapsbas

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/magnus-holmen.aspx