Krister Svedhage

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvård
Avdelning
Sökordmikropaleontologi; pollenanalys; diatomeanalys; vegetationssuccession; landskapsutveckling; miljödynamik; paleoklimat;

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xsvekr&departmentId=013016
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsvekr%26departmentId%3D013016&userId=xsvekr&departmentId=013016