Göran Wallin

UniversityUniversity of Gothenburg
DepartmentBiological and environmental science
Division
Keywordsluftföroreningar, ozon, kväveföreningar, koldioxid, gran, Picea abies, tall, Pinus silvestris, jordbruksgrödor, vete, exponeringssystem, fältkammare, odlingssytem, ekotoxikologi, växtfysiologi, ekofysiologi, växters gasutbyte, gasutbytesteknik, 14C-teknik, fotosyntes, kolomsättning, tillväxt, vattenhushållning, näringsomsättning, växters mikroklimat, upptag av föroreningar, deposition,

Networks/thematic areasGothenburg Air and Climate Network (GAC)
SDG:s
Regions
Country

Reasearch / work