Kerstin Bergemalm-Rynell

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
SökordNarkosgaser, PAH-er, VOC-ar, kemiska analyser,, Anesthetic gases, PAHs, VOCs, chemical analyses

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Arbetar med kemiska analyser av VOC-ar och PAH-er samt ELISA-analyser av biologiskt material. Arbetar också med analys och provtagning av narkosgaser i inre och yttre miljö.