Anders Biel

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionPsykologiska institutionen
AvdelningMiljöpsykologi
SökordVanor, sociala dilemman, normer, attityder, värden., Habits, social dilemmas, norms, attitudes, values

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag har en forskartjänst inom det tvärvetenskapliga forskarprogrammet "Vägar till uthållig utveckling", finansierat av nio forskningsråd. Inom ramen för detta program bedrivs forskning med två huvudinriktningar. Den ena gäller vaneförändringar där vi studerar förutsättningarna för att människor kan byta vanor från mindre till mer miljövänliga. Som exempel på vanor kan nämnas köp av livsmedel. Den andra gäller studier av beslut i sociala dilemman med tonvikt på hur sociala normer kan bidra till att människor agerar för allmännyttan snarare än för egen vinnings skull.