Ann Parinder

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKost- och idrottsvetenskap
Avdelning
Doktorand
SökordHushållsvetenskap, miljö,reurshushållning, mobility,sustainability,home economics

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Ann Parinder är knuten till den transdisciplinära forskarskolan ”Klimat och Mobilitet” vid Göteborgs MiljöVetenskapliga Centrum (MVC). Den övergripande inriktningen på forsk-ningsuppgiften är formulerad till ”Matvanor och klimatförändringar”. Utgångspunkten i avhandlingsarbetet är att utifrån ett hushållsvetenskapligt perspektiv med fokus på hållbar utveckling studera ungdomars matval och medvetenhet och vad detta har för inverkan på klimatet. Vad har de med sig för preferenser när de flyttat hemifrån, vilken påverkan har uppväxt, skola, vänner och media? Hur agerar de idag och hur tänker de om sina framtida konsumtionsval? Beskrivning av forskning/verksamhet: Ej formulerat. Forskarutbildningens startår: 2005 Beräknat examensår: 2010 Handledare: professor Helena Shanahan Handledarens institution: Institutionen för hushållsvetenskap Examinator: Ej Klart