Carolin Rutgersson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiomedicin
AvdelningInfektionssjukdomar
Sökordantibiotika, resistensutveckling, avloppsrening, produktion av generiska läkemedel, mikromatris, antibiotics, resistance development, wate water treatment, bulk drug production, microarray

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska biomedicine.gu.se/personal/avd-for-infektionssjukdomar?userId=xrutca#tabContentAnchor2
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Ökade risker för resistensutveckling och miljöpåverkan? Syftet med doktorandprojektet är att börja kartlägga riskerna för resistensutveckling (och därmed risker för human hälsa) och andra miljöeffekter vid utsläpp av höga koncentrationer antibiotika/läkemedelsrester till miljön från produktionsanläggningar Member of the Graduate School Environment and Health. The project aims to identify the risks associated with the high levels of pharmaceutical residues continuously being released at bulk drug production sites for aquatic organisms and terrestrial vertebrates, including humans. The second main purpose of the project is to investigate the mechanisms for antibiotic resistance development in microbial communities permanently exposed to various types of antibiotics and, based on this information, estimate the risk for the resistance spreading to human pathogens. The desirable overall goal is to contribute to the development of adequate strategies to ensure a more environmentally sustainable production and usage of human medicines. Studieplan: Annan, nämligen - Forskarutbildningens startår: 2009 Beräknat examensår: 2013 Handledare: Joakim Larsson Handledarens institution: Neuroscience and Physiology Biträdande handledares institution: Cell- and Molecular Biology Examinator: -