Helena Åberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKost- och idrottsvetenskap
Avdelning
SökordHushåll, avfall, attityder, beteenden, vanor, källsortering, kompostering vatten och avlopp, Households, household resource management, waste, attitudes, behaviours, habits, source separation, composting, water, sewage.

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Mitt intresseområde är miljöbetingade förändringsprocesser i vardagslivet. Mitt doktorandarbete behandlar villkor för hushålls praktiska engagemang i källsortering och kompostering. I två fältstudier har följt och analyserat utvecklingen av hushålls attityder - beteenden och outcomes över tid. Min fortsatta verksamhet omfattar bl.a medverkan i systemanalys av uthålliga vatten- och avloppssystem inom Mistra programmet Sustainable urban water management.