Filip Bladini

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionJuridiska institutionen
Avdelning
Sökordmiljörätt, rättslig reglering, Environmental law, regulative design

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska medarbetarportalen.gu.se/staff/person/?languageId=100000&userId=xblafi
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska medarbetarportalen.gu.se/personalkatalog/person/?languageId=100001&userId=xblafi
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag är anställd vid Göteborgs Universitet Miljörätt, rättslig reglering Jag accepterar att mitt namn, min institution och mina sökord publiceras på GMVs hemsida.