Helene Wåhlander

UniversityUniversity of Gothenburg
DepartmentFood and nutrition, and sport science
Division
KeywordsHushåll, ekologi, beteende, hållbara vanor, resursanvändning, mat och miljö, beslutsfattande i hushåll, konsumtionsvanor, miljöperspektiv och lärande, Family ecology, behaviour in a sustainable society, interaction in households, households and the environment, decisionmaking, consumption patterns, learning processes

Website University of Gothenburg, in Swedish -
Website University of Gothenburg, in English -
Networks/thematic areas
SDG:s
Regions
Country

Reasearch / work