Maria Knutson Wedel

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningKonstruktionsmaterial
SökordMikrostruktur och mekaniska egenskaper, återvinning, Microstructure and properties, recycling

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/mmt/SV/forskning/yt-och/personal/maria-knutson-wedel4430
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/maria-wedel.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet