Placid Atongka

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionLife Sciences
Avdelning
Doktorand
Sökordbiomassa, förgasning, förbränning, pyrolys, Biomass, gasification, combustion, pyrolysis

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/tchoffor
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/tchoffor
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet