Placid Atongka

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionBiologi och bioteknik
Avdelning
Doktorand
Sökordbiomassa, förgasning, förbränning, pyrolys, Biomass, gasification, combustion, pyrolysis

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/tchoffor.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/tchoffor.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet