Marcus Linder

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningInnovationsteknik
Sökordhållbar vinst, hållbar lönsamhet, gröna affärer, miljöinnovation, miljöstrategi, gröna affärsmodeller, business case for sustainability, environmental strategy, environmental innovation, green innovation, CSR, shared value, green business models

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag studerar företagsstrategiska beslut och resultat för miljödifferentierade erbjudanden. Jag har huvudsakligen två frågor i fokus: 1) Hur lönsamma är i snitt små företag med miljödifferentiering jämfört med övriga liknande små företag, samt 2) Vilka affärsmodeller är associerade med hög lönsamhet för miljödifferentierade erbjudanden?