Torgny Alstad

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionOdontologi
AvdelningOral protetik/odontologisk materialvetenskap
Sökordoralhälsa, kost, äldre, epidemiologi, saliv, tänder, oral health, diet, elderly, epidemiology, saliva, dental

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning rör sambanden mellan den orala hälsan och våra kostvaner. Det är främst explorativ forskning med epidemiologisk inriktning där allt från vårt jordbruk (och dess konsekvenser) till reklamens påverkan ingår. Mer specifikt har jag undersökt hur äldre med olika tandstatus har förändrat sina kostvaner och hur det hänger ihop med andra förändringar. Vidare hur andra delar av munhälsan som har samband med vår upplevelser av mat (främst saliven) kan mätas och är fördelat bland äldre. Vidare hur personer som strålbehandlas i huvud-halsområdet påverkas av den minskade salivsekretionen.