Sandra Tostar

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningIndustriell materialåtervinning
Doktorand
Sökordelektroniskt avfall, plaståtervinning, ABS, plastblandningar, WEEE, plastics recyling, ABS,plastic blends

Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Återvinning av plast från elektroniskt avfall. Materialåtervinna plasten istället för att förbränna den.