Oskar Rexfelt

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningDesign & Human Factors
SökordAnvändare, konsumenter, produktutveckling, tjänsteutveckling, funktionsförsäljning, Users, consumers, Product development, Design, Services, Product-Service systems, Functional sales

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/oskar-rexfelt.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/oskar-rexfelt.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Forskning gällande metoder och processer för användarcentrerad design av produkter och tjänster.