Gunilla Krantz

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningSamhällsmedicin och folkhälsa
SökordViolence, trauma, Undernutrition, low income countries, epidemiology, maternal health

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/gunillakrantz2
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/gunillakrantz2
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. God hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Globala hälsofrågor såsom våld/traumatiska upplevelser, mental ohälsa Mödrars hälsa, fattigdom, sociala och könsrelaterade skillnader i hälsoutveckling. Mäns och kvinnors våldsutsatthet i Sverige. Epidemiologiska studier. Har ett uppdrag att undersöka förutsättningar för bildandet av ett Centre of Global Health vid GU där hållbar utveckling utgör en viktig grundläggande del.