Hanne Krage Carlsen

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökordepidemiologi, luftvägshälso, vulkan aska, dammstormar, vätesulfid, Island, respiratory health, epidemiology, air pollution, pollen, volcanic ash, dust storms,

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/hannekragecarlsen
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/hannekragecarlsen
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning handlar primärt om hälsoeffekter från luftförureningar och påverkan på luftvägerna. Andra forskningsfelt är psykisk ohälsa, naturlige föroreningskällor så som sand och damm, aska och aerosoler från vulkanutbrott.