Hanna Holmquist

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk miljövetenskap
Doktorand
Sökordekotoxikologi, fluorerade kemikalier,PFAS, miljöriskbedömning, livscykelanalys, LCA, ecotoxicology, fluorinated substances, PFAS, environmental riskassessment, life cycle assessment, LCA

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/andhann
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/andhann
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning handlar om miljö- och hälsorisker kopplade till fluorerade ämnen i textilier.