Emma Andersson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningMikrovågs- och optisk fjärranalys
Doktorand
Sökordkemisk transport modell, MATCH, evaluering, A-train, spårgaser, partiklar, chemical transport model, MATCH, evaluation, A-train, trace gases, particles

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/emmaan
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/emmaan
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Min forskning behandlar evaluering av en kemisk transport modell (KTM) i alla tre rumsdimensionerna. Tidigare har fokus legat på att evaluera modeller vid markytan med hjälp av markobservationer, men eftersom det ställs allt högre krav på olika KTMer så behöver man även se till hur dessa presterar i vertikal led. Därför använder jag mig av satellitdata från NASAs A-train satelliter för att se hur modellen MATCH, tillhörande SMHI, simulerar olika spårgaser och partiklar. Detta arbete skall sedan resultera i att förbättra MATCH med data assimilering så att MATCH kan utvidga sina användningsområden och även kopplas ihop med klimatmodeller.