Magnus Österbring

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningByggnadsteknologi
Doktorand
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Magnus-Österbring.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Magnus-Österbring.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Hållbar utveckling av städers byggnadsbestånd