Peter Molnár

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökord

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
har avlagt filosofie licentiatexamen i Miljövetenskap med inriktning mot fysik den 18 december 2001. Uppsatsens titel: On Urban Air Pollution Measurements: Analysis for identification and Classification of Sources