Peter Molnár

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökord

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/petermolnar
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/petermolnar
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
har avlagt filosofie licentiatexamen i Miljövetenskap med inriktning mot fysik den 18 december 2001. Uppsatsens titel: On Urban Air Pollution Measurements: Analysis for identification and Classification of Sources