Gerd Sällsten

UniversityUniversity of Gothenburg
DepartmentMedicine
DivisionOccupational and environmental medicine
Keywordsexponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, metaller, lösningsmedel, cancerframkallande ämnen, vedrök, biomonitorering

Networks/thematic areasGothenburg Air and Climate Network (GAC)
SDG:s
Regions
Country

Reasearch / work