Bo Strandberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
SökordVOC, POP, organiska miljöföroreningar, passiva provtagare, diffusionsprovtagare, PAH, PCB, personlig exponering, exponering, persistenta organiska ämnen, VOC, POP, passive samplers, diffusive samplers, PAH, PCB, personal exposure, exposure, persistent organic compounds

Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Validering och utveckling av provtagningsmetoder för organiska miljöföroreningar i luft, samt användningen av dessa metoder för att beskriva fördelning, spridning, halter och personlig exponering av miljöföroreningarna i både allmän och arbetsmiljö. Institutionens hemsida: www.amm.se