Magdalena Wallman

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Doktorand
Sökordkväve, mark, jordbruk, miljö, nitrogen, soil, agriculture, environment

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gvc.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xwamas
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gvc.gu.se/english/personnel/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gvc.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxwamas&userId=xwamas
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet