Anna Kaczorowska

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Sökordurban design & planering, markanvändning, urban resiliens, ekosystemtjänster, urbana godstransporter, urban design & planning, land use, urban resilience, ecosystem services, urban freight transport

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/anna-kaczorowska.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/anna-kaczorowska.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet