Laura Estévez Mauriz

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningTeknisk akustik
Doktorand
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/laura-estevez.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/laura-estevez.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet