Florence Pendrill

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Doktorand
SökordMarkanvändning, tropisk avskogning, GIS, Land use, tropical deforestation, agriculture, trade

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/florence-pendrill.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/florence-pendrill.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen2. Ingen hunger, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 15. Ekosystem och biologisk mångfald
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
https://se.linkedin.com/in/florencependrill