Hannes Falk Windisch

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
Doktorand
SökordMaterialkemi bränslecell fastoxidbränslecell oxid korrosion material stål, Material chemistry fuel cell solid oxide SOFC oxidation corrosion steel

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/hannes-windisch.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/hannes-windisch.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
För tillfället doktorerar jag inom materialkemi med fokus på högtemperatur korrosion utav tunna rostfria stål som används som bipolära plattor i fastoxidbränsleceller. Forskningen fokuserar framförallt på att förstå de degradationsmekanismer som leder till den idag för korta livslängden för att denna teknologi ska anses tillräckligt attraktiv ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett stort fokus ligger även på att, tillsammans med industrin, utveckla nya material, som tydligt kan förlänga livslängden utan att öka materialkostnaderna nämnvärt och på så vis inom en snar framtid kunna se fastoxidbränsleceller ute på marknaden. Med hjälp av nano-beläggningar (Kobolt och Cerium) har de båda viktigaste degradationsmekanismerna, oxidtillväxt och krom-förångning kunnat reduceras signifikant.