Peter Velin

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningTeknisk ytkemi
Doktorand
SökordKatalys, metan oxidering, Catalysis, methane oxidation, after treatment

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/welin.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/welin.aspx
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Undersöker den inhiberande effekten som vatten har på katalysatorer som används i avgassystemet på naturgas- och biogasbilar.