Klas Grinell

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionLitteratur, idéhistoria & religion
Avdelning
Sökordantropocentrism, antropocen, muslimskt miljötänkande, miljöhistoria, museers utställande av miljöfrågor, antropocentrism, antropocene, Muslim environmental thinking, environmental history, exhibiting the environmental turn

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska lir.gu.se/om-oss/personal?userId=xgrikl
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska lir.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xgrikl
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet