Anna Norén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
Doktorand
SökordTBT, tennorganiska föreningar, muddermassor, stabilisering och solidifiering (S/S), sediment, TBT, organotins, dredged material, stabilisation and solidification (S/S), sediment

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/noanna.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/noanna.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Anna Norén är doktorand på avdelningen för Vatten Miljö Teknik vid institutionen för Bygg- och miljöteknik. Hennes projekt syftar till att utveckla en hållbar och effektiv metod för att behandla sediment förorenat av tennorganiska föreningar. Hon arbetar även med tillvaratagande av resurser, så som utvinning av metaller från förorenat sediment och återanvändning av muddermassor. Resultaten är relevanta för aktörer som ansvarar för att skydda vattenkvaliteten, t.ex. hamnar, kommuner och miljömyndigheter men även intressenter som vill utveckla hållbara behandlingsmetoder för jord och sediment samt spara naturresurser.