Liv Lundberg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Doktorand
SökordModellering, energisystem, ekonomiska styrmedel, markanvändning

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/liv-lundberg.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/liv-lundberg.aspx
Nätverk/temaområdenGlobal Sustainable Futures (GSF)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet