Maria Gunnarsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningSkogsindustriell kemiteknik
Doktorand
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/maria-gunnarsson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/maria-gunnarsson.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet