Olivia Langhamer

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordkollisionsrisker, populationsändringar, biodiversitetsdynamik, påväxt, artificiel reveffekt, marina skyddsområden, collision risks, changes in population and biodiversity, fouling organisms, artificial reef effects and marine protected areas

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/olivia-langhamer.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/olivia-langhamer.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Miljöaspekter och risker runt marin förnybar energiomvandling: kollisionsrisker, populationsändringar, biodiversitetsdynamik, påväxt, artificiel reveffekt, marina skyddsområden