Gavin McCrory

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Doktorand
SökordUrban development, Sustainability, Transitions, Societal labs

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/mccrory.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/mccrory.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet