Simon Davidsson Kurland

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
Sökordenergi, hållbar utveckling, naturresurser, råmaterial, förnybar energi, energilagring, klimat, energy, sustainable development, natural resources, raw-materials, renewable energy, energy storage, climate

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/simon-davidsson
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/simon-davidsson
Nätverk/temaområdenGöteborgs luft- och klimatnätverk, GAC
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag är intresserad av möjligheterna för en omställning till ett mer hållbart globalt energisystem. Bland annat studeras tillväxthastigheter för energitekniker och tillhörande försörjningskedjor, inklusive material- och energiflöden.