Debora Lombardi

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionPsykologiska institutionen
AvdelningMiljöpsykologi
Sökordenvironmental psychology, sustainable transport, safety, well-being, experimental approach

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/psykologi/var-forskning/miljopsykologi
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/psychology/our-research/environmental-psychology
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet