Mairon Bastos Lima

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
SökordMat, Skog, Tropikerna, Markanvändning, Food, Forest, Tropics, Land-use

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/mairon-bastoslima.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet