Anton Sandblom

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
AvdelningEcotoxicology
Doktorand
Sökordchemical mixtures, synergy, biocides, modelling, ecotoxicology, controlled release

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska bioenv.gu.se/personal?userId=xsanth
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska bioenv.gu.se/english/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fbioenv.gu.se%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsanth&userId=xsanth
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
Jag har en bakgrund inom biomedicinsk laboratorievetenskap med en master i ekotoxikologi med fokus på riskbedömning och modellering av effekter av kemiska blandningar. I mitt doktorandprojekt kommer jag arbeta från att initialt försöka hitta synergistiska biocidblandningar med hög effektivitet på målställen (där anti-mikrobiell effekt önskas), men med låg miljöpåverkan. Jag kommer också att samarbeta med RISE IVF och Chalmers, ffa när det gäller strategier för kontrollerad frisättning av biocider och material- och produktutveckling.