Birgit Penzenstadler

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionData- och informationsteknik (Chalmers)
AvdelningSoftware Engineering
SökordSoftware Engineering for Sustainability, Requirements Engineering, Quality Assurance, Human Resilience

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/birgit.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet