Karl De fine licht

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningTeknik, vetenskap och samhälle
Sökordetik, social hållbarhet, stadsutveckling, AI,, ethics, social sustainability, urban development, AI, artificial intelligence

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/karlpe.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/karlpe.aspx
Nätverk/temaområden
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet