Karin Färnevik

HögskolaChalmers tekniska högskola
Institution
Avdelning
SökordKunskapsutbyte, mäklare/brokers, pilotprojekt, tid, energieffektivisering av byggnader, projekt, fallstudie, Knowledge sharing, brokers, pilot projects, time, energy efficiency of buildings, project based settings, case study

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska chalmersprofessional.se/sv/content/karin-farnevik
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet