Devdatt Dubhashi

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionData- och informationsteknik (Chalmers)
AvdelningDatavetenskap
Sökordrandomiserade algoritmer, maskininlärning, Big Data, beräkningsbiologi

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/dubhashi.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/dubhashi.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet