Kristina Grange

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Sökordstadsbyggnad, urban omvandling, migration, ojämlikhet, ojämn geografisk utveckling

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/kristina-grange.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/kristina-grange.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet