Kristina Grange

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Sökordstadsbyggnad, urban omvandling, migration, ojämlikhet, ojämn geografisk utveckling

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/kristina-grange
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/kristina-grange
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet