Magnus Skoglundh

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningTeknisk ytkemi
Sökord

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Magnus-Skoglundh.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Magnus-Skoglundh.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet
för att eliminera/minimera utsläpp av skadliga emissioner inom transportsektorn.