Louise Olsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk reaktionsteknik
Sökordavgasrening, alternativ bränsleproduktion

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/louise-olsson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/louise-olsson.aspx
Nätverk/temaområdenUrban forskning (tidigare Urban Research Network)
Globala målen
Regioner
Land

Forskning / verksamhet